Producten

Kennis en Ervaring

Nadat de Altium® software is aangeschaft, moet de software worden geïnstalleerd en waarschijnlijk naar uw wensen en behoeften worden geconfigureerd. Ook kan bestaande ontwerpdata worden geconverteerd om gebruikt te worden in de Altium® omgeving. Libraries moeten zodanig worden opgezet dat iedere gebruiker eenvoudig en efficiënt de componenten kan vinden en beheren.

Prime EDA BV beschikt over de benodigde kennis en ervaring om dit snel voor u uit te voeren en op te zetten. Daarna kunt u direct aan de slag en profiteren van de voordelen die de Altium® software u te bieden heeft.

Deployment

services

Inrichten
Altium Designer
Ontwerpomgeving
Ontwerp- en productietemplates
Import
en gebruik 3rd-party ontwerpdata
Opzetten van een
gestructureerde Database Library
Trainingen
voor basis en maatwerk

Premium

EDA Assistance

Naast de support die door Altium® gegeven wordt via altium.com/support, hebben gebruikers af en toe behoefte aan wat extra ondersteuning, welke niet binnen het standaard supportcontract van Altium® valt.

Het betreft hier vaak vragen die beginnen met ‘Hoe, Waarom, Wat, Welke’.
Deze vragen gaan meestal om het krijgen van advies. Niet om problemen met de software.

Stel uw vraag direct

assistAnce opties

Telefonische assistentie
Remote Desktop assistentie
Assistentie op locatie
Persoonlijke assistentie op kantoor in Markelo
Assistentie in het Nederlands, Engels en Duits
  • De assistentie wordt gegeven tijdens kantooruren: 8.30 – 17.00 CET.
  • De jaarlijkse kosten voor dit pakket starten bij € 420,00 afhankelijk van de grootte van uw bedrijf
  • Het contract wordt jaarlijks automatisch verlengd (30 dagen opzegtermijn).
AssistAnce pakket aanvragen

ALTIUM®

Trainingen

Vanwege de uitgebreide functionaliteit van de Altium Designer®, Altium 365®, Altium Concord Pro® en Altium Enterprise Solutions software, hebben veel nieuwe maar ook bestaande gebruikers behoefte aan training. Prime EDA BV verzorgt samen met Altium de volgende trainingen:

P1 EXPERT

TRAININGEN

Trainingen waarin specifieke wensen van klanten worden meegenomen.

Design / Layout / Test

Services

De capaciteitsbehoefte voor bedrijven fluctueert in de tijd. Bedrijven zoeken graag naar een optimum ten aanzien van het aantal medewerkers in relatie tot de verwachte belading.

Producerende bedrijven kunnen door middel van raamorders de belading nog enigszins balanceren. Bedrijven die eigen producten ontwikkelen hebben op dit vlak veel minder flexibiliteit.

Vaak wordt er gekozen om een minimale hoeveelheid vaste medewerkers in dienst te hebben, die normaal gesproken altijd voldoende werk hebben. Bij een teveel aan belading kan er ondercapaciteit ontstaan. Als deze structureel wordt en er de wens is om te groeien, kan er natuurlijk gekozen worden om extra vaste medewerkers in dienst te nemen.

Maar er kan ook voor gekozen worden om via inhuur of outsourcing te voldoen aan de capaciteitsbehoefte. Hier behoort een aantal strategieën of een mix van deze tot de mogelijkheden:

Strategieën

Eigen personeel voor de ontwikkeling van mainstream (deel) producten en daarbij ontbrekende gespecialiseerde expertise in te huren
Eigen personeel voor bedrijf kritische expertise en voor de ontwikkeling van mainstream (deel)producten capaciteit in te huren
Geen eigen personeel voor ontwikkeling en dit volledig uit te besteden

Het vinden van passende externe capaciteitsbronnen wordt steeds lastiger. De laatste decennia zijn er steeds minder studenten opgeleid tot hardware engineer. En dat terwijl er juist een enorme behoefte aan het ontstaan is voor extra engineers, bijvoorbeeld als gevolg van het 'Internet of Things' (IoT). We willen alle apparaten en toestellen met elkaar verbinden. Dit leidt tot de nodige uitdagingen op het gebied van mechatronische ontwerp- en testoplossingen en de vraag naar moderne ontwerpmethodieken. Met name methodieken waarbij we graag de verschillende ontwerpdisciplines met elkaar willen laten samenwerken.

meer weten over onze werkwijze?

Internationaal netwerk

Prime EDA BV beschikt zelf over capaciteit die door klanten kan worden ingehuurd en verder kan er beschikt worden over een internationaal netwerk van capaciteitsbronnen. Voor zowel mainstream (deel)productontwikkeling en testen van elektronische producten, als ook voor het inhuren van specialisten die beschikken over de juiste kennis en ervaring. En bij voorkeur moet het werk worden uitgevoerd in de Altium Designer®, Altium Concord Pro® en Altium Enterprise Solutions omgeving.

neem contact op